Borgarspråk

Via eminente Björn Fridén hittar jag denna ordlista som på några få minuters studier enkelt tar dig genom borgarnas nya retorik. Enjoy and learn!

A
Alla: s, 1 snarare regel än undantag (ex), 2 nästan alla; ~ har fått sänkt fastighetsskatt (ex), 3 mindre än en tredjedel; ~ topptjänster inom staten tillsätts genom öppen process (ex)
Allians: s, bräckligt utav nöden framtvingat samarbete
Alliansfri: adj, stat som försvarar andra stater från militära angrepp (ex)
A-non-facking-generation: s, a-non-anställningstrygghet-and-minimilön-generation (ex)
Arbetslinje: s, förvärrad situation för arbetslösa; ~ skapar nya jobb
Avknoppning: s, privatisering, skänka bort (ex)
Avtal: s, muntligt avtal; när vi säljer fastigheter för flera miljarder har vi ~ (ex)

B
Behovspröva: v, inkomstpröva (ex)
Belasta: v, rådfråga; vi vill inte ~ medborgarna med en folkomröstning om grundlagen (ex)
Bibliotek: s, plats för bokuthyrning (ex)
Bistånd: s, inget bistånd (ex)
Bred arbetslöshet: s, ålderdomligt samlingsnamn för arbetslösa, studerande, sjukskrivna, föräldralediga, förtidspensionerade och medborgare bosatta utomlands (ex)

D
Demokrati: s, styrelsekick där västvärlden dikterar villkoren (ex)

E
Effektivisera: v, banta, skära ner
Egenfinansierad: adj, överfinansierad; a-kassan ska i framtiden bli mer ~ (ex)
Egenföretagare: s, person utan anställningstrygghet eller socialförsäkring, statare (ex)

F
Flum: s, läran om hur unga tjejer försvarar sig mot våldtäkter och övergrepp (ex)
Forskningssatsning: s, miskade anslag till forskning (ex)
Frihet: s, rätten att arbeta för 27 kronor i timmen om man så önskar (ex)
Frivilligorganisation: s, fullgott substitut för gemensam välfärd (ex)
Full sysselsättning: s, sysselsättningsnivå som inte trissar upp inflationen (ex)

G
Garantibevis: s, ett löfte som definieras som att vara allt utom sig självt (ex)

H
Hushållsnära tjänst: s, sådant du gott kan göra själv (ex)

I
Ingen: s, samlingsnamn för arbetslösa, ungdomar, kvinnor, pensionärer, boende i allmännyttan, boende på landsbygden, människor utan gymnasiekompetens, sjuka, missbrukare och fattiga; ~ förlorar på alliansens budget (ex)
Initiativ: s, invasion (ex)
Instegsjobb: s, blatterea (ex)
Integration: s, moskéförbud (ex)
Integrerat bistånd: s, krig (ex)
Internrekrytering: s, utnämning till toppjobb efter partibok (ex)

J
Jobbgaranti: s, 1 plan för ens väg tillbaka till arbete (ex), 2 miskade möjligheter att behålla jobbet (ex)

K
Kommunal avgift: s, skatt (ex)
Kommunist: s, samlingsnamn för alla riksdagspartier utom moderaterna; bara ~erna vill höja studiemedlet (ex)
Kurage: s, tvång (ex)

L
Landstingsråd: s, titel som används av personer som inte är landstingsråd (ex)
Livspussel: s, skattesubvention för poolskötare på spanska solkusten (ex)
Lyssna: v, sparka i pungen; moderaterna ~r på löntagare (ex)
Lägre [trösklar på arbetsmarknaden]: adj, lättare; det är ~ att få sparken; skatten har blivit ~ för småföretagare


M
Magisterexamen: s, gymnasiebetyg; Sven-Otto har nu fått ut ~ (ex)
Maud Olofsson: s, Lisa Wärn; hej, mitt namn är ~ (ex)
Miljöförbättrande [åtgärd]: s, fortlevnad för flygplats (ex)
Morot: s, piska (ex)

N
Nationell säkerhet: s, motivering till att hålla bevis hemliga för den åtalade (ex)
Naturlig: adj, 1 NATO-medlemskap (ex), 2 kvinna som runkar av häst (ex)
Ny: adj, inte; moderaterna är ~ arbetarpartiet (ex), moderata samlingspartiet är ~ miljöpartiet (ex)

O
Omfattande [fusk]: s, marginellt [fusk] (ex)
Orimlig: adj, rimligt (ex)

P
Plan-B-beteende: s, fusk; 95% av Sveriges befolkning ägnar sig åt ~ (ex)

R
Rehabiliteringskedja: s, sparken på grund av sjukdom (ex)
Resursjobb: s, plusjobb (ex)
Riksdag: s, formalitet (ex)
Riktig solidaritet: s, klara dig själv (ex)
Rörig: adj, inte väpnad konflikt; det är lite ~ i Bagdad (ex)

S
Signalspaning: s, slopad brevhemlighet (ex)
Skattesänkning: s, universallösning (ex)
Skattetryck: s, skatt; med högt ~ kan vi finansiera välfärd (ex)
Smiley: s, alternativ metod för främjande av bättre arbetsmiljö; Sven-Otto ersatte sitt arbetsmiljöverk med en ~ (ex)
Startlag: s, privatisering av akutsjukhus (ex)
Storsatsning: s, sparkrav, nedskärning (ex)
Stärka: adj, 1 om sociala skyddsnät: försvagade, 2 om personlig integritet: statlig kontroll av all elektronisk korrespondans mellan icke brottsmisstänkta medborgare (ex)
Stötta: v, själpa (ex)
Sänkt arbetsgivaravgift: s, höjd arbetsgivaravgift

T
Terrorhot: s, inget terrorhot (ex)
Terroristbekämpning: s, båtflyktingbekämpning; svenska fartyg ska användas till ~ (ex)
Tidsbegränsad anställning: s, obefintliga rättigheter på jobbet (ex)
Tillfriskna: v, få sänkt sjukersättning (ex)
Tjänstemannaskrivelse: s, proposition en regering efter hård kritik inte vill kännas vid (ex)
Tokfeminist: s, feminist (ex)
Tusenlapp: s, 500-lapp; fiskalen fick en ~ i skattesäkning (ex)

U
Upplysning [om kommunismen]: s, smutskastning [av vänsterpartiet] (ex)
Utanförskap: s, sammanladga antalet dagar under ett år då landets invånare uppburit finansiellt stöd i form av a-kassa, sjukpenning, förtidspension, studiemedel, aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, socialbidrag och värnpliktsersättning- delat på 220.
Utbränd: adj, trött, lat; Socialförsäkringsministern var ~ i dagarna tre (ex)


V
Valfrihet: s, inga kommunala alternativ (ex)
Vallöfte: s, brainstorming (ex)
Valrörelse: s, tidsperiod då det är tillåtet att ljuga hejvilt (ex)
Varaktig samhällsnyttig sysselsättning: s, slaveri (ex)
Viltvård: s, vargutrotning (ex)
Vårdpeng: s, standardiserad pengasumma oberoende av vårdbehov (ex)
Vårdval Stockholm: s, färre vårdinrättningar i förorter (ex)
Välkommen till verkligheten: s, moderat fortbildningskurs (ex)
Värdegrund: s, misstänkliggörande av svartskallar (ex)

Ä
Äktenskap: s, samlevnadsform kopplad till fortplantning (ex)

Ö
Öppenhet: s, sekretess (ex)

Kommentarer
Postat av: Calle

Skulle vara kul att göra en liknande för vänstern, här kan vara en början,

Solidaritet: 1. Att avtvingas egendom av fruktan för statens våldsmonopol för att finansiera t.ex. den socialistiska åsiktsproduktions- och maktapparaten (vare sig den för tillfället sitter i regeringsställning eller ej), HBT-seminarier, bananrepublikdiktatorers whiskykonsumtion, dragspelsmuseum, m.m. 2. Solidaritet, solidarisk har sedan socialdemokratins monopoliserande av ordet blivit mycket flexibelt, och kan även användas som synonym för bra, god, d.v.s. i sin tur synonymt med socialdemokrati. Således kan osolidarisk beskriva allt som är dåligt, d.v.s. icke-socialistiskt.

2008-03-29 @ 10:43:35
URL: http://www.calleb.blogg.se
Postat av: Nicklas Eriksson

Vad var det för roligt med den då?

Är det inte rätt att de som vill ha ett dragspelsmuseum men inte har råd att finansiera ett på egen hand får tillfälle att genom statlig försorg ändå besöka ett? Det kan finnas stora kulturella värden i gamla instrument som är för folkliga för att marknaden ska anse dem intressanta. Då är det rätt att avtvinga folk egendom för att de som inte har råd också ska kunna få sina intressen tillgodosedda, trots att det inte faller en viss folkpartist på läppen.

Whiskykonumtion däremot är aldrig rätt eftersom det är skadligt och borde inte förekomma även om jag inte förstår vad du syftar på.

2008-03-29 @ 11:36:59
URL: http://arbetarperspektiv.blogg.se
Postat av: Calle

Vad var det för roligt med din ordlista?

"Är det inte rätt att de som vill ha ett dragspelsmuseum men inte har råd att finansiera ett på egen hand får tillfälle att genom statlig försorg ändå besöka ett?"

Nej, det är inte rätt. Var och en får finansiera sin egen fritid. Jag kanske vill ha TV-spelsmuseum, det betyder inte att vi ska ha ett sådant.

"Det kan finnas stora kulturella värden i gamla instrument som är för folkliga för att marknaden ska anse dem intressanta."

Marknaden är ju alla konsumenter och företag tillsammans - när du säger att marknaden inte intresserar sig för dragspel säger du alltså att människor i allmänhet inte gör det (vilket antagligen är sant).

Om dragspel är så folkligt och populärt som du säger, varför måste den bidragsfinansieras? Det låter ju som en självmotsägelse.

Om du anser att det finns ett kulturellt värde i dragspel så kan ju du vara med och finansiera ett sådant museum, jag ser inte var jag kommer in i det hela. Det är ju din fritid och ditt intresse, inte mitt.

"Då är det rätt att avtvinga folk egendom för att de som inte har råd också ska kunna få sina intressen tillgodosedda,"

Nej, det är inte rätt.

Varför är inte whiskykonsumtion rätt? Det är många som gillar whisky, kan vi inte ha ett whiskymuseum?

2008-03-29 @ 12:52:13
URL: http://www.calleb.blogg.se
Postat av: Nicklas Eriksson

"Vad var det för roligt med din ordlista?"

Det var inte så roligt, för den är sann. Det tar liksom bort lite av eventuell humor.

"Var och en får finansiera sin egen fritid."

Ja, ur ett liberalt perspektiv. Nu är jag som tur är ytterst villig att bortse från detta.

"Jag kanske vill ha TV-spelsmuseum, det betyder inte att vi ska ha ett sådant."

Nej, inte om det endast är du av runda nio miljoner som vill ha det, då kan det bli svårmotiverat. Men finns det en grupp (den behöver inte vara så vansinnigt stor) som har intresse av det så ska staten sponsra det, givetvis.

"Marknaden är ju alla konsumenter och företag tillsammans - när du säger att marknaden inte intresserar sig för dragspel säger du alltså att människor i allmänhet inte gör det (vilket antagligen är sant)."

Nix pix. Det betyder bara att inte rätt människor intresserar sig för det.

"Om dragspel är så folkligt och populärt som du säger, varför måste den bidragsfinansieras? Det låter ju som en självmotsägelse. "

Se ovan. Marknaden är inte så intresserad av vad företrädesvis äldre människor i glesbygd intresserar sig för. Vilket är lite märkligt.

"Nej, det är inte rätt. "

Ur ett liberalt perspektiv. Lyckligtvis är jag (åter) mer än villig att bortse från detta perspektiv.

"Varför är inte whiskykonsumtion rätt? Det är många som gillar whisky, kan vi inte ha ett whiskymuseum?"

Jag skrev ju varför. Klart att vi kan ha ett whiskymuseum. Där hade jag velat ha alla former av berusningsmedel. På museum.

2008-03-29 @ 14:36:04
URL: http://arbetarperspektiv.blogg.se
Postat av: Calle

"Nej, inte om det endast är du av runda nio miljoner som vill ha det, då kan det bli svårmotiverat. Men finns det en grupp (den behöver inte vara så vansinnigt stor) som har intresse av det så ska staten sponsra det, givetvis."

Hur stor ska gruppen vara? Ett par hundra? Ett par tusen?

"Nix pix. Det betyder bara att inte rätt människor intresserar sig för det."

Vad menar du är "rätt människor"? På marknaden finns produkter för i stort sett alla möjliga och omöjliga intressen som det finns konsumenter för. Det finns företag som gör hattar för hundar, blinkande USB-minnen, myrfarmar på glasburkar, etc - rätt udda intressen och produkter.

"Se ovan. Marknaden är inte så intresserad av vad företrädesvis äldre människor i glesbygd intresserar sig för. Vilket är lite märkligt."

Återigen så beskriver du "marknaden" som någon slags ondsinnad vålnad. Marknaden är ingen person eller ett par företag, marknaden utgörs av alla konsumenter och alla företag tillsammans. När dessa aktörer byter varor och tjänster med varandra så har vi en marknad.

Om det från äldre glesbygspersoner fanns en efterfrågan om någonting särskilt så skulle det antagligen finnas någon aktör som tillgodose detta och tjäna pengar.

Men vilka kommersiella behov menar du att äldre som inget företag bryr sig om?

Det du missat helt är ju att det också finns en marknad för dragspel. Mig veterligen handlas det med dragspel och dragspelsmusik - en enkel sökning på Google visar detta - men det är en rätt liten marknad, eftersom de som är intresserade av dragspel är relativt få.

Den stora frågan är ju då varför denna lilla grupp ska ha rättigheten att få ett skattefinansierat museum om sin hobby?

Om en verksamhet inte kan klara sig på frivillig grund, har man då en rättighet att tvångsfinansiera den?

2008-03-29 @ 17:41:47
URL: http://www.calleb.blogg.se
Postat av: Nicklas Eriksson

"Hur stor ska gruppen vara? Ett par hundra? Ett par tusen?"

Ett par hundra verkar lagom. Ett dragspelsmuseum behöver ju knappast inrymmas i ett höglager, och kostnaden lär bli en piss i Mississippi jämfört med glädjen de intresserade får av det.

"Vad menar du är "rätt människor"? På marknaden finns produkter för i stort sett alla möjliga och omöjliga intressen som det finns konsumenter för. Det finns företag som gör hattar för hundar, blinkande USB-minnen, myrfarmar på glasburkar, etc - rätt udda intressen och produkter."

Köpstarka människor som kan sprida produkten och agera reklampelare. Helst i större städer. En dragspelsintresserad farbror som jobbar på Däckia i Smålandsstenar är knappast del i det.

"Återigen så beskriver du "marknaden" som någon slags ondsinnad vålnad. Marknaden är ingen person eller ett par företag, marknaden utgörs av alla konsumenter och alla företag tillsammans. När dessa aktörer byter varor och tjänster med varandra så har vi en marknad."

Vålnad är det inte frågan om, den är högst reell. Men den har som absolut enda uppgift att generera kapital och bryr sig därför inte om simpla saker som ett intresse hos en mindre grupp vars intresse inte genererar nämnda kapital.

"Men vilka kommersiella behov menar du att äldre som inget företag bryr sig om? "

Antar att ett eller ett par ord föll bort där, men om jag ska tolka frågan rätt så är inte företag ett dugg intresserade av fattiga pensionärer och vad de vill ha av den enkla orsaken att de sällan kan betala för vad det nu vara månde. Och då menar jag de gamla pensionärerna, inte Orvar som börjar gå i pension nu och som till stor del är väldigt kapitalstark.

"Den stora frågan är ju då varför denna lilla grupp ska ha rättigheten att få ett skattefinansierat museum om sin hobby?"

För att de är medborgare och betalar skatt kanske? Jag som socialist önskar givetvis avskaffa statsbildningar, men så länge den finns ser jag ingen anledning att inte använda den så att människors vardag underlättas och till och med ger glädje i den.

"Om en verksamhet inte kan klara sig på frivillig grund, har man då en rättighet att tvångsfinansiera den?"

Antar att du i det inbegriper verksamheter som inte får in tillräckligt med pengar för att täcka utgifterna eller går plus minus noll?

Ja det har man, om det gagnar en grupp medborgare vars ställning i samhället är sådan att de svårligen skulle kunna tillgodogöra sig sitt intresse eller vad det nu vara månde av egen kraft.

Jag kan ju fråga dig: om en privat näringsverksamhet inte får in tillräckligt med pengar för att täcka utgifterna, har man då en rättighet att få pengar ur statskassan för att den ändå ska gå runt eller att idka känslomässig utpressning för att kunna fortsätta driva den med förlust?

2008-03-29 @ 19:10:20
URL: http://arbetarperspektiv.blogg.se
Postat av: Kraka

Intressant och lärorikt alfabet! Nästan lika intressant att läsa en viss persons komentarer, även om det nog kan räknas till lyteskomik, att skratta åt den dumhet som dessa vittnar om.

2008-04-01 @ 20:30:23
URL: http://kraka.zoomin.se/blogg.html
Postat av: Nicklas Eriksson

Neej, han är inte dum, han försvarar bara den ståndpunkt han har indoktrinerats att försvara. Jag har träffat många liberaler som svävar väldigt på argumenten (nej Calle, därmed inte sagt att du är en av dem!) när man har tubbat dem lite.

Dessutom visade han sig vara en av de trevligare från hans sida som kommenterar här efter ett tag:)

2008-04-01 @ 22:29:19
URL: http://arbetarperspektiv.blogg.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0