Vi måste prata om Göteborg!

Idag öppnade sig skyarna över Göteborg. Det föll 30 mm på ett antal minuter, jag har bara sett sådant regn på dokumentärer från tropikerna i hela mitt liv innan. På bara att par minuter var stadens stora vägar, till exempel E20 och E6, helt fyllda av vatten på sina låglänta ställen. Ringlederna, som Västerleden, Oscarsleden och Norrleden fylldes också upp. Gamla klassiska hål som gångtunneln under järnvägen söderut vid Kållered blev som vanligt fylld av meterdjupt vatten och i Gamlestan vid E45 blev det också en pool. Många bilar körde fast och har fått bärgas.

Då har vi inte ens nämnt det stora antal hus vars källare vattenfylldes och att Nordstan fick utrymmas för att taket höll på att rasa in.

Vad är det som gör att det här händer vareviga gång det faller regn i Göteborg? För det är sannerligen inte första gången, och det behövs heller inte så absurda mängder som det kom idag för att staden ska lamslås. Spårvagnstrafiken stängdes av helt, varenda linje, under en timme mellan 17 och 18! Folk kommer ingenstans, mängder av olyckor inträffar och det uppstår kilometerlånga köer.

Varför kan inte ansvariga på Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret lösa detta? Jag vill ha ett svar!

The Way

The Wayseer Manifesto

ATTENTION: All you rule-breakers, you misfits and troublemakers – all you free spirits and pioneers – all you visionaries and non-conformists …

Everything that the establishment has told you is wrong with you
- is more likely what’s right with you.

You see things others don’t. You are hardwired to change the world. Unlike 9 out of 10 people – your mind is irrepressable – and this threatens authority. You were born to be a revolutionary.

You can’t stand rules because in your heart you know there’s a better way.

You have strengths dangerous to the establishment – and it wants them eliminated, So your whole life you’ve been told your strengths were weaknesses – Now I’m telling you otherwise.

Your impulsivity is a gift – impulses are your key to the miraculous,
Your distractibility – is an artifact of your inspired creativity,
Your mood swings – reflect the natural pulse of life,
they give you unstoppable energy when you’re high and deep soulful insight when you’re low,
Been diagnosed with a "disorder”? That’s society’s latest way to deny it’s own illness by pointing the finger at you.
 
Your addictive personality is just a symptom of your vast underused capacity for heroic, creative expression and spiritual connection. your utter lack of repression, your wide eyed idealism, your unmitigated open mind – didn’t anyone ever tell you?! these are the traits shared by the greatest pioneers and visionaries and innovators, revolutionaries, procrastinators and drama queens, activists on the social scene, space cadets and mavericks, philosophers and derelicts, business suits flying fighter jets, football stars and sex addicts, celebrities with ADD, alcoholics who seek novelty, first responders – prophets and saints, mystics and change agents.

We are – all – the same – you know
‘cuz we’re all affected by the way -
We are – all – the same – you know
‘cuz we’re all attracted to the flame -
You know in your heart that there’s a natural order to life,
something more sovereign than any man-made rules or laws could ever express.

This natural order is called “the Way.”

The Way is the eternal substrate of the cosmos. It guides the very current of time and space. The Way is known by some as the Will of God, Divine Providence, the Holy Spirit, the implicate order, the Tao, reverse-entropy, life-force, but for now we’ll simply call it “the Way.” The Way is reflected in you as the source of your inspiration, the source of your passions, your wisdom, your enthusiasm, your intuition, your spiritual fire – love. The Way takes the chaos out of the Universe and breathes life into it by reflecting divine order. The Way, when experienced by the mind, is genius, when perceived through the eyes is beauty, when felt with the senses is grace, when allowed into the heart … is love.

Most people cannot sense the Way directly. … But then there are the Wayseers. The keepers of the flame. Wayseers have an unexplainable knack for just knowing the Way. They sense it in their very being. They can’t tell you why or how they arrived at the right answer. They just know it in their core. They can’t show their work. So don’t ask. Their minds simply resonate with the Way. When the Way is present, so are they.

While others are blind to it, and society begs you to ignore it, “the Way” stirs you inside. Neurological repression blocks most people’s awareness of the Way – censoring all thoughts and impulses from the unconscious is their prefrontal cortex – the gestapo of the brain – nothing which violates its socialized programming even gets through; but your mind is different. your mind has been cracked wide open to the Way – by some miraculous genetic trait, some psychotropic chemical or maybe even by the will of your very soul, your brain’s reward pathways have been hijacked – dopamine employed to overthrow the fascist dictatorship of your prefrontal cortex – now your brain is free of repression, your mind free of censorship, your awareness exposed to the turbulent seas of the unconscious – through this open doorway divine light shines into your consciousness showing you the Way. This is what makes you a Wayseer.

90% of human civilization is populated with those who’s brains are blocked to the Way. Their brains are hardwired to enforce the social programming indoctrinated since birth. Unlike you they cannot break out of this programming, because they have not yet experienced the necessary revolution of mind. These programmed people take social institutions and rules very seriously. Society is full of games programmed to keep peoples’ minds occupied so they will not revolt. These games often cause sick fixations on peculiar protocols, power structures, taboos and domination – all subtle forms of human bondage – This distinct form of madness is not only tolerated by the masses but insisted upon. The programmed ones believe in rules so forcefully they become willing to destroy anyone who violates them.

Wayseers are the ones who call their bluff. Since Wayseer minds are free to reject social programming, Wayseers readily see social institutions for what they are – imaginary games. Wayseers comfort the disturbed and disturb the comfortable. Helping those who are lost in these games and refuse to help themselves is a calling of many Wayseers. Since Wayseers are the ones who keep contact with the original source of reality – they are able to disrupt societal conventions and even governments to realign humanity with the Way.

The Wayseers are an ancient lineage. A kind of priesthood – carriers of the flame – ones “in the know.” There must always be Wayseers to reform the dizzying psychotic spinning gears of society – giant mindless hamster wheels obscuring the pure blue sky, keeping humanity shackled in a darkened cage – so Wayseers are called – to shed light on the madness of society – to continually resurrect the timeless transcendent Spirit of Truth -

Wayseers reveal this divine truth by devoting themselves to the birth of some creative or disruptive act expressed through art or philosophy, innovations to shake up industry, revolutions for democracy, coups that topple hypocrisy, movements of solidarity, changes that leave a legacy, rebellions against policy, spirit infused technology, moments of clarity, things that challenge barbarity, watersheds of sincerity, momentous drives for charity

We are – all – the same – you know
‘cuz we’re all affected by the way -
We are – all – the same – you know
‘cuz we’re all attracted to the flame -

This is your calling, Wayseer.
You’ve found your tribe.
Welcome home

Nyvidskepligheten går framåt med hjälp av Nina Drakfors (S)

Alla som känner mig vet att jag är ständigt kritisk mot den tilltagande nyvidskepligheten i Sverige. Jag hatar när jag ser alla annonser för kristallhealing, handpåläggning, tarotkort, medium, spåkärringar, homeopati, kloka gubbar från Senegal eller Amazonas, sametanter med "en uråldrig visdom" med mera. Och nu har en folkvald politiker tagit steget till att knuffa fram den här nygamla tragedin som kallas New Age: Nina Drakfors, sosse, har bestämt sig för att det här är bra och gör ett nummer av det på sin blogg.

Hon skriver: "Jag läste i en hälsotidning om en kvinnlig läkare vars syster var sjuk i cancer och som fick vård vid livets slutskede. Läkaren började forska i vad som var den bästa maten mot cancer och kom fram till att det var RAW FOOD. Hon började äta det med sin syster som vid tillfället låg på Hospic. Det slutade med att läkarens syster blev frisk och lever i dag, tack vare kosten!!!!"

Det är något fel när man använder fyra utropstecken när man vill ha fram något, det är en fanatikers kännemärke att skriva så överdrivet. Dessutom helt utan källhänvisning. Steve Jobs, tekniksekten Apples gamla ledarhippie trodde också på frukter och bärjuicer för att bota cancer. Det gick inte bra. När han äntligen fattade att hans bärblandning var lika verksam mot cancer som en trädgårdsslang är mot en vulkan var det alldeles för sent och Steve Jobs avled av sin sjukdom.

Jag anser att Nina Drakfors har ett ansvar för människors hälsa om hon utnyttjar sin trovärdighet som politiker för att föra fram den här ovetenskapliga dyngan.

Dagens dikt

Hatets sång.

av Leon Larsson (1883-1922)

Min sång, den är en sång om nöd och oförätter,
Om hårda gisselslag och seklers tyranni.
I blod jag diktat den i smärtans långa nätter,
Och sjunger den i sorg, i hat och raseri.

Min sång är ingen sång om den, som tåligt lider.
Och ingen glädjesång och ingen älskogslåt;
Nej, den förkunnar blott om storm och hårda tider,
Om kamp på ödslig hed, om död på blodigt stråt.

Min sång skall tona vilt kring gatorna och torgen.
Så vilt som stormens tjut och åskans tunga dån.
Den är en sång om kval, om smärtorna och sorgen.
Ett hämndens skri den är av nödens svultna son.

Jag har ej rum för frid, för kärlek och försoning,
En känsla har jag blott: ett djävulskt hat det är.
Och i min egen själ har helvetet sin boning,
Det är en avgrundseld, som sargar och förtär.

RSS 2.0