Hur SD:s stödjare definierar sig.

" I valet 2006 hade SD-väljarna en mittenprofil. Enligt Valu (Sveriges Televisions vallokalsundersökningar) klassade sig 42 procent av dem som ”höger”, 46 procent som ”varken eller” och 12 procent som ”vänster”.

2010 hade SD-väljarna polariserats, med 48 procent högerväljare, 34 procent varken eller och 18 procent vänsterväljare. Den klart största gruppen SD-väljare är alltså sådana som betraktar sig själva som ”höger”."

Från Markus Uvell på den arbetarhatande sammanslutningen Timbro. Publicerat i Dagens Nyheter

RSS 2.0